Çocuğunuzda dikkat eksikliği varsa dikkat!

13

Bu hastalık yeni olmasa son derece yakın zamanda tartışma konusu haline gelmiştir. Dikkat eksikliği aslında hiperaktifliğin bir başka adıdır.

Pek çok anne-baba basit biçimde çocuklarının hiperaktif olduğunu iddia ediyor olsa da, dikkat eksikliği hastalığının kalıtsal olduğu ve mantıksız davranışı durdurmayı engelleyen kü­çük bir beyin rahatsızlığının sonucunda ortaya çıktığı kabul edil­mektedir. Çocukların yüzde 10’u bu hastalıktan ufak ölçüde et­kilenirken, yüzde 2’si ciddi biçimde zarar görmektedir. Kızlardan çok oğlanları etkileyen bu hastalığın yarattığı problemler, çocuk okula başladığında daha fark edilebilir olmaktadır. Semptomları arasında, dikkatsizlik, aşırı hareketlilik, kazalara yol açan düşün­cesizlik, açgözlülük ve toplumsal uyumsuzluk sıralanabilir. Ders­lerde ve oyun esnasında sorunlar yaratarak çocuğun öğrenme ve

davranışsal becerilerini etkileyebilir. Başlı başına bu bile çocuğu kendisini aptal hissetmesi ve sınıf arkadaşlarınca dışlanması gibi problemler doğurabilir. Bu hastalıktan mustarip çocukların yarı­sından çoğunda böyle bir okuma güçlüğü gibi belirli öğrenme güçlükleri de görülmektedir.

Ne yapabilirsiniz?

Pek çok anne-baba kendilerini böyle bir çocukla ilgilenmek için yetersiz hisseder ve bir biçimde suçluluk duygusuna kapılır. An­cak yaşamı kolaylaştırmanın yollan vardır. Çocuklarınızı olduk­ları gibi ve farklı olduklarını kabul edin. Nerede duracaklarını bilmeleri için yol gösterici hatlar ve alışkanlık haline getirilecek hareketler belirleyin; ne istediğinizi onlara sakin ve basit bir dil­le anlatın. İçinde bulunduğunuz durumları olabildiğince stresten uzak bir havaya büründürerek uzun araba yolculukları gibi muh­temel patlama sebeplerinin önüne geçmeye çalışın. Yaptıkları kötü şeylerden ziyade güzel şeyleri vurgulayın ve onları ödüllen­dirin. Ve işler kontrolden çıkacak gibi olursa, “mola” vermek için bir oda ya da sandalye olsun ki sakinleşene kadar onları oraya gönderebilesiniz.

Tedavi

Doğal tedavi: Beslenmenin dikkat eksikliği hastalığında kıs­mi bir rolü olduğu genel olarak üzerinde uzlaşılmış bir şey olsa da, bu rolün boyutu konusunda farklı görüşler vardır. Ancak ba­zı incelemeler, yiyecek beğenmemenin çocuklardaki hiperkine- lik hareketliliğin bir nedeni olabileceğini göstermiştir. Katkı maddeleri, doğal ve imal edilmiş koruyucular, çikolata, çilek tü­rü meyveler, kola, renklendiriciler ve tatlandırıcılar problem ya­ratabilir. Bir dcğal tedavi uzmanı, gözetim altında gerçekleştiri­lecek, yiyeceklerin sayısının sınırlı olduğu ve sonra yiyeceklerin V<»vaş yavaş yeniden beslenmeye dahil edildiği dışlayıcı bir di­yet tavsiye edebilir.

Hipnoterapi: Terapistler dikkat eksikliğini tedavi etmek için kendi özel eğitimlerine bağlı olarak çeşitli teknikler kullanırlar. Çocuğun bilinçsiz bir biçimde nasıl davranması gerektiğini öğ­rendiği bir dizi yaklaşım kullanabilirler. Konuşmayı öğrenmek çocuk için doğal bir süreç olduğuna göre, nasıl davranacağını yeniden öğrenmek de doğal bir süreç olabilir.

Osteopati: Bir osteopati uzmanı bazı yapısal mekanik tedaviler gerçekleştirir ve çocuğun sakinleşmesine yardımcı olmak için ma­saj yapar. Kafatasıyla ilgili osteopati teknikleri, cenin gelişiminin, zor bir doğumun ya da beynin işleyişini etkileyebilen bir kazanın neden olduğu sorunların giderilmesine yardımcı olabilir. Çocuğun kişiliği ya da iletişim yetenekleriyle ilişkilendirilen veya onlardan sorumlu olan beyinsel bölgeler baskıya uğramış olabilir. Merkezi sinir sistemi ile hareketi kontrol eden kafatası sistemi de zarar görmüş olabilir ve osteopati uzmanı tarafından incelenir.

Geleneksel Çin tıbbı: Yapılan araştırmalar, hiperaktifliğin te­davisinde geleneksel Çin tıbbının etkili olduğunu ispatlamıştır. Aka­demik kayıtlara bakılacak olursa, bazı hastalar davranış ve dikkati yoğunlaştırma süresi açısından büyük ilerleme kaydederken, bazı­ları bütünüyle iyileşmektedir. Geleneksel Çin tıbbini benimseyen bir pratisyen, nasıl bir tedavi izlemesine karar vermeden önce ço­cuğun nasıl davrandığını net ve kesin biçimde bilmek isteyecektir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.