Genel Sağlık Sigortası Nedir?

38

GSS yani genel sağlık sigortası, herhangi bir sigorta şirketine bağlı olarak sosyal güvencesi olmayan bireylerin ve ailelerin sağlık hizmetlerinden maksimum derecede faydalanabilmesi için geliştirilen bir sistemdir. Asıl amacı sağlık hizmetlerinde tüm vatandaşların eşit miktarda hizmet alabilmeleri olan genel sağlık sigortası, tüm aile fertleri için geçerli bir sigorta çeşididir. Aileden en az bir kişinin genel sağlık sigortası sistemine kayıtlı olabilmesi, diğer fertlerin de bu sigortadan yararlanabileceği anlamına gelmektedir.

Ülkemizde büyük bir öneme sahip olan genel sağlık sigortası sistemi sayesinde 18 yaşını doldurmamış çocuklar için prim ödeme ve diğer koşullar bağımsız olarak tüm sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. 18 yaşını doldurmuş aile fertleri ise lise ve dengi öğrenim kurumlarında, eğitimlerini sürdürmeleri durumunda 20 yaşına kadar bu sigortadan yararlanabilecektir. Yüksek öğrenim kurumlarında eğitimlerini devam ettiren 25 yaşını doldurmamış tüm bireyler de genel sağlık sigortası kapsamında yer alabilecek. Ancak bekar olma şartı aranmaktadır. Sigorta hizmetlerinden yararlanabilmek için kanuna göre malül sayılan çocuklar ise yaşları dikkate alınmaksızın bu hizmetlerden faydalanabilecektir.

Genel Sağlık Sigortası’ndan Kimler Yararlanabilir?
Hizmet akdi neticesinde bir veya birden çok işverene bağlı olarak çalışanlar, kamu iş yerlerinde çalışanlar, köy ve mahalle muhtarları ile birlikte hizmet akdine bağlı olarak çalışanlar, isteğe bağlı olarak sigorta yaptıranlar, tüm bunların dışında kalan ve başka bir sigortası olmayanlar genel sağlık sigortasından yararlanabilirler. Genel sağlık sigortası kapsamında merak edilen bir diğer konu da sigorta primlerinin ödemelerinin çalışanların ücretlerine göre değişiklik göstermesidir. Çalışan kişilerin, primlerini işverenler tarafından ödemesi bu konuya açıklık getirmektedir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.